Wednesday, March 18, 2009

CHARA NGEREJA PENGAWA BESAPAT DI AI

Pengawa besapat di ai tu di kerja leboh bejadi ke salah serak iya nya turun tusut dua nangga tiga. Reti nya pangkat tanah anak ka jadi enggau pangkat tanah aya tauka ibu iya empu (tauka ka jadi enggau petunggal apai tauka indai iya). Nyadi chara seduai tu besapat iya nya nitih ke tampong serta kala udah dikerja ba menua kami empu di Rh. Undi, Brayang, Roban ba tahun 1992 iya nya bejadi ke Jatan Ak Randi seduai Aba Ak Dangan (pangkat tanah aya jadi enggau pangkat tanah anak).

Tumu pagi dia semua kami serumah begempuru ba ruai sida ke ka di sapat di ai nya tadi. Nyadi udah semua terenah datai dia seduai iya lalu di asoh duduk ba tengah tuggong bala maioh. Udah nya baru tuai rumah lalu bejako madah ke kami ka ngintu seduai bejadi ngena jalai besapat di ai laban udah di temu salah serak ambi ke kena muai penti pemali.

Udah nya seduai tu lalu di iring kami serumah enggau kaban belayan ke bukai ke bisi datai berdiding ngena pua kumbu serta di iring ngena gendang berengkah ari rumah nyentok ke datai di pendai. Lalu orang ke lelaki ti dulu bejalai ke bala kami nya lalu nyan Sumpit Tapang sebatang, Sangkoh siti, nangkin Nyabor Chudur siti serta lalu mai Beliong Lajong siti. Utai bukai iya nya mai manok lelaki siko enggau tabak siti ti endang udah di sedia ke rengka ka kena miring. Lalu mega mai babi idup sesepa dua iko. Sida ke indu pan pia ga lalu mai tikai bebuah selambar, mai Jalong Jebong siti enggau Chapak Bebungai sesingkap.

Nyadi semua kami ke mansang ngiring seduai tu ngagai pendai endang nadai anembiak mit laban sida iya enda tau enggau ko jako sida ke tuai. Lalu kami ke tau enggau nya endang orang ke udah bisi ruang bilik maggang laban enggai ke utai ke di kerja nya tau ngerampit tauka sial nya di tampong bala anembiak ke bukai.

Datai kami di pendai, dia bala lalu beratur ngereja pengawa. Siko orang ke nemu ditaga ke ngereja pengawa miring lalu ngereja pengawa ba pendai lalu siko orang tuai nya ngelulu kediri nyadi petara lalu iya nya di asoh belalai ba seberai pendai ke ka alai seduai tu di sapat. Pengawa miring pan lalu berengkah lalu leka biau bala lemambang lalu bisi madah ke munyi tu:

“Nyadi kami ke miau piring miau ading tu laban ngintu pengawa bejadi ke Jatan seduai Aba tu ke udah di temu ka jadi salah serak. Nya alai kami mai Sumpit Tapang sebatang tu kena kami nyebat ngerejang lubang kilat. Nyadi Chapak Bebungai sesingkap tu di kena kami nyekat tanah rarat. Nyadi Nyabor Chudur tu di bai kami kena mantap urat lensat. Nyadi Beliong Lajong tu di kena kami mungga urat melabat. Nyadi Pua Kumbu tu di kena kami miau moa hari ke udu balat betakat. Nyadi kami tu mai Jalong Jebong ambi ke bisi di kena kami map tekuyong ba baroh ungkap. Lalu babi sesepa dua iko tu di kena kami, siko di kena ngenselan ai ambi ke tasik enda begelumbang enda belinggang, lalu siko di kena kami ngenselan darat (tanah) ambi ke menua enda berubah, tanah enda betingkah enda merekah”, nyadi nya meh siti ari bagi leka biau maia nya.

Nyadi piring ke di kena iya ngintu nya turun lima, siti piring ke terubah nya di tumbak ke ba darat begulai enggau siko babi ke di bunoh lalu di tumbak ke segala ba darat. Siti piring ti kedua nya lalu di gantung ke ba mata sangkoh serta di ujak ke ba tebing pendai ke alai ngereja pengawa. Siti piring ti ketiga nya lalu di anjong ngagai tebing ai seberai nyin. Siti piring ti ke empat nya di anjong ngagai nanga jalai rumah kami empu. Lalu piring ke penudi nya ka di perarat ke nangkan seduai ti ka di sapat ba ai udah nya lagi.

Udah tembu pengawa miring nya, seduai iya lalu di asoh bediri ba dalam ai ba pendai nya lalu di biau ngena manok baru. Lalu leka biau nya mega bisi munyi tu: “Laban semua penagawa ba darat nya tadi udah di kerja kami maggang nya alai tu kami ngereja pengawa nyapat seduai di ai. Laban semua utai udah chukup genap chukup serkap nya alai kami ngarap ke pengawa seduai tu nadai pulai ke penti pulai ke pemali, lalu tanah enda berenyang, tasik enda belinggang, buah nyadi manah, tangkai labu enda layu.”

Ninga munyi nya siko orang tuai ke udah di padu ke ngelulu kediri nyadi petara ti di asoh belalai ba tebing pendai seberai nyin pan lalu pansut serta nyapa, “Ooo…nama pengawa kita tu tak rami, bebunoh babi, bebai piring, bebai ading, begendang enggau setawak, betaboh ke dumbak, beiring ke sida endu tu ngena pua kumbu ?” pia ko iya.

Nyadi iya ke miau seduai ari seberai tu pan lalu nyaut, “Nya meh kami tu bejadi ke Jatan seduai Aba ke udah di temu kami jadi salah serak. Nya alai seduai iya di intu kami ngena chara besapat di ai,” pia ko iya.

Udah ninga saut nya dia iya ke ba tanah seberai nyin lalu nyumpah munyi tu, “Ooo ti baka nya manah meh berita ke di kerja kita, nyadi aku tu laban ke nyadi petara nya alai aku nyumpah kita nadai apa , nadai nama, gayu guru, gerai nyamai”…lalu ditampong enggau jako sumpah bukai ke manah di dinga bala maioh.

Udah tembu pengawa tu seduai ti ka di sapat nya tadi lalu di asoh mansang ke ili pendai, udah nya babi siko lalu di bunoh ari ulu seduai nya tadi ambi ke tubuh seduai iya di telusor darah babi. Manok ke di kena bebiau nya pan lalu di bunoh mega ba ai nya baka ke enggau babi tadi. Piring siti pan lalu di perarat ka nangkan ke nya. Nyadi tubuh babi enggau manoh nya tadi lalu di perarat ke maggang enda di bai pulai. Gari ke udah di kena seduai nya mandi telusor darah babi nya pan lalu di buai. Pala manok ke kena miau seduai nya tadi lalu digantung ba mata sangkoh begulai enggau piring nya tadi ba tebing pendai ke alai seduai nya besapat.

Udah pengawa tu tembu bala maioh lalu mulai kediri ke rumah panjai lalu makai bebala maioh serta lalu ngereja pengawa bukai laban pengawa besapat di ai tu tadi udah kemas di kerja lalu nadai pulai ke pengirau bala maioh ke begulai pendiau enggau seduai ke jadi melaki bini salah serak nya tadi.

No comments:

Post a Comment

http://johnadamgilbert.blogspot.com